Plasangst.info [under construction]

 

Update mei 2010: Forum opengesteld.

Plasangst: het onvermogen om probleemloos/stressvrij te kunnen plassen in de nabijheid van anderen.

Paruresis: de medische term voor plasangst.

Naar schatting leidt ongeveer 7% van de wereldbevolking in meer of mindere mate aan de sociale fobie paruresis. Voor 10% van deze groep wordt het leven beheerst door hun paruresis. Het probleem speelt voornamelijk bij mannen maar komt ook bij vrouwen voor. Aangezien plassen een dagelijks terugkerende bezigheid is kan dit allerlei problemen opleveren voor een persoon met paruresis. Dit alles kan een flinke impact hebben op het persoonlijk, sociaal en werkgerelateerd vlak. In de meeste gevallen uit zich dit in ontwijkingsgedrag en wordt het probleem zoveel mogelijk verborgen gehouden. Mogelijke gevolgen: relaties gaan kapot, mensen verliezen hun baan, vriendschappen gaan verloren, etc. Plasangst kan verstrekkende gevolgen hebben!

Helaas wordt paruresis niet of nauwelijks onderkend door de medische wereld. In veel situaties blijkt dat de huisarts of vervolgens de uroloog niet bekend te zijn met paruresis. Dit komt omdat er nog maar weinig onderzoek verricht is naar paruresis in de medische wereld.

Plasangst wordt als een vorm van een sociale fobie gezien, met daarnaast opvallend veel overeenkomsten met stotteren. Omdat het probleem niet onderkend wordt in de medische wereld zijn er ook geen uitgekristaliseerde behandelmethodes bekend. Tot op heden is het concensus van de Amerikaanse International Paruresis Organisation (IPA) dat ‘gradual exposure’ (stapsgewijze blootstelling) de manier is om plasangst aan te pakken.

Deze website heeft als doelstelling:

verwerving van bekendheid van paruresis in Nederland.

Op deze website zul je meer achtergrondinformatie kunnen vinden over paruresis, behandeltechnieken, uitwijkmethodes, IPA, etc. Verder zal er in de nabije toekomst een forum toegevoegd worden aan deze site waar paruresispatienten met elkaar in contact kunnen komen.

[disclaimer]

De informatie genoemd op deze website is samengesteld op persoonlijke titel. Ik heb geen medische achtergrond dus om die reden raad ik je aan om altijd de door mij aangedragen informatie te verifiëren met je huisarts/uroloog/psycholoog of een andere persoon met een medische achtergrond.